EUR-pall, försäljning, sortering och reparation

CPL

CPL – Central Pall Logistik är Sveriges största samarbetsgrupp för last- och pallemballage med ett tiotal fristående företag med en gemensam omsättning på cirka 400 miljoner kronor, lokalt representerade i din närhet.

Huvudkontoret ligger i Karlstad. Vi säljer bland annat en pall som vi kallar CP-B pallen, vilket är en omklassad EUR-pall. Denna pall är godkänd enligt de regler som gäller för produkt- och producentansvar ang. lastpallar.

Sedan den 30/6 2001 gäller producentansvar för träförpackningar. Vi omhändertar utsorterade och kasserade lastpallar.

Egen palltillverkning enligt era önskemål!

  • Pallkragar 1200*800 mm och 800*600 mm (vi kan även ordna kragar med andra mått.)
  • OSB-skivor 1200*800 mm och 800*600 mm
  • Plywood-lock
  • Masonite mellanlägg 1145*745 mm och 745*545 mm samt 1200*800 mm och 800*600 mm
  • Engångspallar (nya och begagnade)

Ring oss för mer information om priser och leveranser!